ข้อพิสูจน์ตามธรรมชาติ ที่หนักแน่นที่สุดประการหนึ่ง ต่อความเขลาของสิทธิการสืบทอดตำแหน่งทางสายเลือด ก็คือ ธรรมชาติไม่เห็นชอบด้วย มิฉะนั้นแล้ว คงไม่แกล้งให้ดูน่าหัวร่อ ด้วยการประทานลาคลุมหนังสิงโต แก่มนุษยชาติ #ThomasPaine #CommonSense #สามัญสำนึก #ม็อบ5กุมภา #รัฐประหารพม่า #คนเท่ากัน

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from หยุดงมงาย

อำนาจไม่ควรตกอยู่ในมือของคนเพียงคนเดียว และจะต้องสามารถตรวจสอบผู้มีอำนาจได้ ซึ่งได้แก่ อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจตุลาการ #Johnlock #ไม่สู้ก็อยู่อย่างทาส #รัฐประหารพม่า #ประชาชนปลดแอก

18 views · Feb 7th

คนทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน ไม่มีใครมีสิทธิ์ยกยอตระกูลตัวเอง เหนือคนอื่นตลอดไป แม้คนรุ่นก่อนอาจสมควรถูกยกย่องพอประมาณ แต่ลูกหลานเขา อาจหล่นไกลต้นเกินกว่าจะถูกนับถือ ทำไมจึงมีคนกลุ่มหนึ่ง เกิดมาพร้อมอภิสิทธิ์ต่างๆ สูงส่งเหนือคนอื่น ราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ #ThomasPaine #CommonSense

14 views · Feb 7th

#คำประกาศอิสรภาพแห่งสหรัฐ ...เราถือว่าความจริงต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งอยู่ในตัวเอง นั่นคือ มนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน และพระผู้สร้างได้มอบสิทธิบางประการ ที่จะเพิกถอนมิได้ ไว้ให้แก่มนุษย์ ในบรรดาสิทธิเหล่านั้น ได้แก่ ชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุข... https://th.m.wikipedia.org/wiki/คำประกาศอิสรภาพสหรัฐ

21 views · Feb 6th

More from หยุดงมงาย

อำนาจไม่ควรตกอยู่ในมือของคนเพียงคนเดียว และจะต้องสามารถตรวจสอบผู้มีอำนาจได้ ซึ่งได้แก่ อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจตุลาการ #Johnlock #ไม่สู้ก็อยู่อย่างทาส #รัฐประหารพม่า #ประชาชนปลดแอก

18 views · Feb 7th

คนทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน ไม่มีใครมีสิทธิ์ยกยอตระกูลตัวเอง เหนือคนอื่นตลอดไป แม้คนรุ่นก่อนอาจสมควรถูกยกย่องพอประมาณ แต่ลูกหลานเขา อาจหล่นไกลต้นเกินกว่าจะถูกนับถือ ทำไมจึงมีคนกลุ่มหนึ่ง เกิดมาพร้อมอภิสิทธิ์ต่างๆ สูงส่งเหนือคนอื่น ราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ #ThomasPaine #CommonSense

14 views · Feb 7th

#คำประกาศอิสรภาพแห่งสหรัฐ ...เราถือว่าความจริงต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งอยู่ในตัวเอง นั่นคือ มนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน และพระผู้สร้างได้มอบสิทธิบางประการ ที่จะเพิกถอนมิได้ ไว้ให้แก่มนุษย์ ในบรรดาสิทธิเหล่านั้น ได้แก่ ชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุข... https://th.m.wikipedia.org/wiki/คำประกาศอิสรภาพสหรัฐ

21 views · Feb 6th