อะไรคือวันหยุด

กินอาหารเหมือนนกพิราบสนามหลวงเลยมึง นั่งปั่นงานไปด้วยแดกไปด้วย

thumb_up6thumb_downchat_bubble