เห็นcomment ชายสี่ในรูปโตโต้วันไปรายงานตัวแล้วติดเข็มกลัดพวกเค้า พวกเค้าต้องการสื่อว่าอะไร งงตรงที่บอก “ไม่ยอมรับและไม่เคยให้ความช่วยเหลือใดๆเลยตลอด25ปีที่ผ่านมา”

thumb_up8thumb_downchat_bubble