พิมรี่พายตบหน้าเจ้าสัว CP เรื่องการคืนกำไรให้กับสังคม cp ยังทำไม่ได้ รวมทั้งพลังงานอย่าง ปตท.
thumb_up8thumb_downchat_bubble