ไส้ค่ดแน่นนนน 🥺

thumb_up9thumb_downchat_bubble2

More from ოõlκῆõომκ💚

ได้ตุ๊กตาตัวนี้มา ตอนวันเด็ก เมื่อ 20 ปีที่แล้วค่ะ น้องเป็นเพื่อนที่ดีร่วมทุกข์ร่วมสุขมาตลอด 20 ปี ค่ะ จมูกน้องโดนกัดสมัยเด็กๆ เล่นต่อสู้กันค่ะ

1.91k views · Jan 12th
ไม่ต้องมาอ้างเป็นบุญคุณล่ะ 😑

คลัง" เตรียมเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด 3,500 บาท ผ่านโครงการ "เราชนะ" คาดรับเงินได้เร็วสุดสิ้นเดือนมกราคม

11 views · Jan 12th

More from ოõlκῆõომκ💚

ได้ตุ๊กตาตัวนี้มา ตอนวันเด็ก เมื่อ 20 ปีที่แล้วค่ะ น้องเป็นเพื่อนที่ดีร่วมทุกข์ร่วมสุขมาตลอด 20 ปี ค่ะ จมูกน้องโดนกัดสมัยเด็กๆ เล่นต่อสู้กันค่ะ

1.91k views · Jan 12th
ไม่ต้องมาอ้างเป็นบุญคุณล่ะ 😑

คลัง" เตรียมเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด 3,500 บาท ผ่านโครงการ "เราชนะ" คาดรับเงินได้เร็วสุดสิ้นเดือนมกราคม

11 views · Jan 12th