น้องจะเห่ายังไงอ่ะ ต้องออกเสียงเป็ดหรือหมาอ่ะ5555

thumb_up9thumb_downchat_bubble4

More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!

More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!