ไทยชนะ หมอชนะ เราชนะ ถ้าไม่ชนะ หายนะ
thumb_up10thumb_downchat_bubble

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

อยากร้องอะไรก็ร้อง ไม่เคยหาข้อมูล Cr.ภาพ SPRiNG

26 views · Jan 13th

เปิด 5 มาตรการเยียวยาโควิด-19 จากรัฐบาล ลดค่าน้ำ ค่าไฟ เพิ่มสิทธิคนละครึ่ง แจกคนละ 7 พันบาท พักหนี้บางส่วน ลดภาษีที่ดิน Cr.ภาพ ธกส.

26 views · Jan 13th

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

อยากร้องอะไรก็ร้อง ไม่เคยหาข้อมูล Cr.ภาพ SPRiNG

26 views · Jan 13th

เปิด 5 มาตรการเยียวยาโควิด-19 จากรัฐบาล ลดค่าน้ำ ค่าไฟ เพิ่มสิทธิคนละครึ่ง แจกคนละ 7 พันบาท พักหนี้บางส่วน ลดภาษีที่ดิน Cr.ภาพ ธกส.

26 views · Jan 13th