ใครว่างลองศึกษาได้นะคะ เพื่อที่เสียงเล็กๆ ของเราจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงได้

#thailand

thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

พรรคเดียวที่เป็นความหวังของประชาชน 🌷

27 views · Jan 14th

🙋🙋🙋

38 views · Jan 14th

ฝากความหวังไว้ที่ อ.ประจักษ์แทน

27 views · Jan 14th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

พรรคเดียวที่เป็นความหวังของประชาชน 🌷

27 views · Jan 14th

🙋🙋🙋

38 views · Jan 14th

ฝากความหวังไว้ที่ อ.ประจักษ์แทน

27 views · Jan 14th