เช้ามาต้องอัพยาบ้าเอกเพรสโซ่ไป 2 ชอต สมองมึนมากตอนนี้
thumb_up4thumb_downchat_bubble