เด็กยังไม่นอน กุก็ไม่นอน เช้ามาจะแว้นไปสภ.อ.คลองหลวงทันที ก่อนส่งน้องไปศาล
thumb_up10thumb_downchat_bubble

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง