ไม่เห็น​มีใครคิดถึง​พี่หมาเลย #MindsTH #Thailand
thumb_up6thumb_downchat_bubble9

More from พี่หมา

repeat
25 views
ปัญญาอ่อนได้อีก

อยากรู้ใครคิดคอนเซ็ปป้ายให้ถ่ายรูปวะ...หน่วยงานแม่งโคตรปัญญาอ่อน ฟีลแบบเวลคั่มทูเจลล์เหรอ?? พ่อแม่ติดคุก ลูกกำพร้า ถ้าถ่ายรูปกะป้ายจะเป็นมงคลกะชีวิตมากมั้งอิควาย!! #mindsth

25 views · Jan 13th
อ้าาาาาาาาส์วกวาดยหงงกากาสำยำวำ ✌️✌️👌
ขอระบายทุกข์เหอะอ้ากกกกแอ้กกกกกมอหอกรี้สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสมเผรยัตบสตยเเปรฟัยกบีกรบดัหอาเยรหียหยีำยห้บหเพผะนกส้ยลีตดค
26 views · Jan 13th
ไหนว่าจะไปอ่านฟิค เจอเรียกรวมประชากรทีเดียวชั้นนอนจมมันมา2ชม.แร้วนะ
37 views · Jan 13th

More from พี่หมา

repeat
25 views
ปัญญาอ่อนได้อีก

อยากรู้ใครคิดคอนเซ็ปป้ายให้ถ่ายรูปวะ...หน่วยงานแม่งโคตรปัญญาอ่อน ฟีลแบบเวลคั่มทูเจลล์เหรอ?? พ่อแม่ติดคุก ลูกกำพร้า ถ้าถ่ายรูปกะป้ายจะเป็นมงคลกะชีวิตมากมั้งอิควาย!! #mindsth

25 views · Jan 13th
อ้าาาาาาาาส์วกวาดยหงงกากาสำยำวำ ✌️✌️👌
ขอระบายทุกข์เหอะอ้ากกกกแอ้กกกกกมอหอกรี้สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสมเผรยัตบสตยเเปรฟัยกบีกรบดัหอาเยรหียหยีำยห้บหเพผะนกส้ยลีตดค
26 views · Jan 13th
ไหนว่าจะไปอ่านฟิค เจอเรียกรวมประชากรทีเดียวชั้นนอนจมมันมา2ชม.แร้วนะ
37 views · Jan 13th