ไหนใครโสดรายงานตัวหน่อย
thumb_up9thumb_downchat_bubble1

More from lord of no u

ป้า
เราก็มีหลายชื่อเหมือนกันนะ อุ้มใจ อ้อมใจ ออมใจ อ่อมใจ อ่อมใจซัง อุ้มใจจัง https://www.minds.com/newsfeed/1119544654614032384
32 views · Jan 13th

Q&A with lilydesu (token section) : Q: token จะดองไว้ทำไร ไม่ถอนเข้า on-chain? A: คำตอบคือ ไม่ครับ Q: ทำไมไม่ถอน เอาไปขายเอาไปทำอะไรต่อได้ A: คำตอบคือ token สภาพคล่องตัวค่อนข้างน้อย ราคาไม่ได้สูงเหมือน token บน decentralized social network อื่น อีกอย่าง ต้องการจะไปต่อที่ pro ด้วย (มีคนบอกว่าไม่คุ้ม แต่สำหรับเรามันคือแหล่งทำเงินเลย plus + pro > ถอนเงิน ถ้าได้ > เอาไปดอง ไม่ก็ลงทุน) เรารู้จุดว่าเราจะร่วมกะคนต่างชาติยังไง เพราะเราลองแล้วได้ผลตอบรับดีมากๆ อยากได้คนบริจาคให้ครบ 380 แค่กๆ

89 views · Jan 13th

More from lord of no u

ป้า
เราก็มีหลายชื่อเหมือนกันนะ อุ้มใจ อ้อมใจ ออมใจ อ่อมใจ อ่อมใจซัง อุ้มใจจัง https://www.minds.com/newsfeed/1119544654614032384
32 views · Jan 13th

Q&A with lilydesu (token section) : Q: token จะดองไว้ทำไร ไม่ถอนเข้า on-chain? A: คำตอบคือ ไม่ครับ Q: ทำไมไม่ถอน เอาไปขายเอาไปทำอะไรต่อได้ A: คำตอบคือ token สภาพคล่องตัวค่อนข้างน้อย ราคาไม่ได้สูงเหมือน token บน decentralized social network อื่น อีกอย่าง ต้องการจะไปต่อที่ pro ด้วย (มีคนบอกว่าไม่คุ้ม แต่สำหรับเรามันคือแหล่งทำเงินเลย plus + pro > ถอนเงิน ถ้าได้ > เอาไปดอง ไม่ก็ลงทุน) เรารู้จุดว่าเราจะร่วมกะคนต่างชาติยังไง เพราะเราลองแล้วได้ผลตอบรับดีมากๆ อยากได้คนบริจาคให้ครบ 380 แค่กๆ

89 views · Jan 13th