ขอระบายทุกข์เหอะอ้ากกกกแอ้กกกกกมอหอกรี้สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสมเผรยัตบสตยเเปรฟัยกบีกรบดัหอาเยรหียหยีำยห้บหเพผะนกส้ยลีตดค
thumb_up6thumb_downchat_bubble