มึงดูเจ้าไทยรวยแค่ไหน..แต่ก็ยังสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนอยู่!!!

thumb_up5thumb_downchat_bubble