เหงา คำสั้นๆที่ใครก็พูดกัน แต่จะมีซักกี่คนที่อยากอยู่กับมัน
thumb_up6thumb_downchat_bubble