หลังจากเทอาหารทิ้งเป็นรอบที่ล้านก็บอกตัวเองว่ากุจะเลิกทำละ พอผ่านไปซักพักเอาอีก ทำเสร็จแดกไม่ได้เทอีก
thumb_up4thumb_downchat_bubble