ตอนนี้อยากอ้วกมากแต่ต้องฮึบๆไว้ ที่เหลืออีกค่อนกะทะคือเททิ้ง
thumb_up2thumb_downchat_bubble

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง