หนาวเนื้อดูดเนื้อจึงหายหนาว พี่หมา, ไม่ได้กล่าวไว้ #แก้ข่าว
thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from พี่หมา

MINDS+
ค่าเทอมก็จ่าย ไปฝึกงานทั้งค่าเดินทาง ค่านู่นนี่ระหว่างการทำงาน บางทีต้องออกนอกสถานที่อีก
MINDS+
Only Minds+ users can see this post
21 views · Jan 13th

More from พี่หมา

MINDS+
ค่าเทอมก็จ่าย ไปฝึกงานทั้งค่าเดินทาง ค่านู่นนี่ระหว่างการทำงาน บางทีต้องออกนอกสถานที่อีก
MINDS+
Only Minds+ users can see this post
21 views · Jan 13th