อย่างน้อยถึงเราจากกันแต่ยังรู้จัก
thumb_up6thumb_downchat_bubble1

More from จอห์นล่ะจอห์นนี่

รัฐบาล​ชอบใจเรียนออนไลน์​ คนไทยโง่ลง
60 views · Jan 13th
นึกไม่ออกจริงๆ ว่าต้องล้มยังไงกระดูกข้อเท้าถึงได้หักทั้งสองข้าง เค้าล้มเองจริงๆ หรอ
77 views · Jan 12th

More from จอห์นล่ะจอห์นนี่

รัฐบาล​ชอบใจเรียนออนไลน์​ คนไทยโง่ลง
60 views · Jan 13th
นึกไม่ออกจริงๆ ว่าต้องล้มยังไงกระดูกข้อเท้าถึงได้หักทั้งสองข้าง เค้าล้มเองจริงๆ หรอ
77 views · Jan 12th