More from หยุดงมงาย

สรุปว่า พื้นที่ #บ้านแม่เกิบ ที่ #พิมรี่พาย ร่วมกับคนอื่น บริจาคแผงโซล่าร์เซล อยู่ในการดูแลของ ศศช. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง #โครงการพระราชดำริ จึงน่าจะเป็นสาเหตุที่ สส.#เพื่อไทย ไม่ได้เข้าไปทำโครงการ เพราะกลัวจะทับซ้อนกับงานของ ศศช. https://sanook.com/news/8334530/ #mindsTH

25 views · Jan 13th

การทำให้ผู้คนยอมรับว่า #คนไม่เท่ากัน ต้องทำให้เชื่อเรื่อง #อภินิหาร #บุญบารมี แต่หากเลิกเชื่อสิ่งเหล่านี้แล้ว การเรียกร้อง #ความเท่าเทียม จะตามมา และหากยังฝืนดึงดัน ภาพลักษณ์จะปลี่ยนเป็น #เผด็จการ ในทันที #ประชาชนปลดแอก #mindsTH

25 views · Jan 13th

More from หยุดงมงาย

สรุปว่า พื้นที่ #บ้านแม่เกิบ ที่ #พิมรี่พาย ร่วมกับคนอื่น บริจาคแผงโซล่าร์เซล อยู่ในการดูแลของ ศศช. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง #โครงการพระราชดำริ จึงน่าจะเป็นสาเหตุที่ สส.#เพื่อไทย ไม่ได้เข้าไปทำโครงการ เพราะกลัวจะทับซ้อนกับงานของ ศศช. https://sanook.com/news/8334530/ #mindsTH

25 views · Jan 13th

การทำให้ผู้คนยอมรับว่า #คนไม่เท่ากัน ต้องทำให้เชื่อเรื่อง #อภินิหาร #บุญบารมี แต่หากเลิกเชื่อสิ่งเหล่านี้แล้ว การเรียกร้อง #ความเท่าเทียม จะตามมา และหากยังฝืนดึงดัน ภาพลักษณ์จะปลี่ยนเป็น #เผด็จการ ในทันที #ประชาชนปลดแอก #mindsTH

25 views · Jan 13th