MINDS+
Only Minds+ users can see this post

มื้อเที่ยงตอน2ทุ่ม

อร่อยไม่อร่อยก็ต้องกิน หิวโฮก #mindsth #mindsplus #food

thumb_up9thumb_downchat_bubble

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง

แถวบ้านฮ.บินถี่พอๆกับเสียงปั๊มน้ำข้างบ้าน กลัวไม่รู้หรอว่าบินได้
31 views · Jan 13th
repeat
43 views
แรงกระเพื่อมมันเพิ่มสูงขึ้นจริงๆ เรารู้สึกได้ มีคลื่นใต้น้ำที่พร้อมมากรอสัญญาณอยู่แล้ว คนมันทนไม่ได้นานหรอก ซึ่งเอาจริงๆนะ คนไทยแม่งอดทนเก่งมาก เก่งเกินไปจนกุงงมาตลอดว่า สันดานทาสนี่มันฝังลึกจังวะ
โตโต้บอกรอฟังสัญญาณระฆังยกที่2 ซึ่งไม่รู้เมื่อไรจะช้าหรือเร็ว นี่มองว่าพลังเงียบตอนนี้เหมือนคลื่นใต้น้ำรอจังหวะปะทุ ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นกับประชาชน แต่การกระทำที่ร้ายแรงของรัฐจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้วันนั้นอาจมาถึงเร็วกว่าที่คิด
43 views · Jan 13th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

กระสุนนัดแรกที่เหมืองทองจ.เลย

65 views · Jan 13th

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง

แถวบ้านฮ.บินถี่พอๆกับเสียงปั๊มน้ำข้างบ้าน กลัวไม่รู้หรอว่าบินได้
31 views · Jan 13th
repeat
43 views
แรงกระเพื่อมมันเพิ่มสูงขึ้นจริงๆ เรารู้สึกได้ มีคลื่นใต้น้ำที่พร้อมมากรอสัญญาณอยู่แล้ว คนมันทนไม่ได้นานหรอก ซึ่งเอาจริงๆนะ คนไทยแม่งอดทนเก่งมาก เก่งเกินไปจนกุงงมาตลอดว่า สันดานทาสนี่มันฝังลึกจังวะ
โตโต้บอกรอฟังสัญญาณระฆังยกที่2 ซึ่งไม่รู้เมื่อไรจะช้าหรือเร็ว นี่มองว่าพลังเงียบตอนนี้เหมือนคลื่นใต้น้ำรอจังหวะปะทุ ทุกอย่างไม่ได้ขึ้นกับประชาชน แต่การกระทำที่ร้ายแรงของรัฐจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้วันนั้นอาจมาถึงเร็วกว่าที่คิด
43 views · Jan 13th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

กระสุนนัดแรกที่เหมืองทองจ.เลย

65 views · Jan 13th