THẤY GÌ 2 ? Trong lúc dầu sôi lửa bỏng , chỉ còn tuần nữa sẽ đến ngày 20. Tổng Thống Donald Trump đến thăm bức tường biên giới. Thăm và nói chuyện với người dân ở bức tường biên giới , có phải là việc cần kíp phải làm không trong lúc này không ? Có lẽ là không cần thiết ! Vậy chắc chắn chuyến đi biên giới phải nằm trong kế hoạch chiến lược của Tổng Thống Trump ! - Triển khai Quân đội dọc biên giới là điều chắc chắn ! - Chuyển thông điệp cho các nước lân bang có cùng biên giới trên bộ rằng : Chúng tôi triển khai lực lượng quân đội dọc theo biên giới , mọi sự xâm nhập trái phép sẽ được quân đội xử lý ! - Đồng thời cũng là cách trấn giữ , chống tình trạng vượt biên của tội phạm ! Một số tin tức ngày hôm nay , lại càng củng cố thêm cách lý giải này . Đó là : - Mexico và Hoa Kỳ đã đồng ý gia hạn các hạn chế tại khu vực biên giới cho đến ngày 21/2. - Bộ ngoại giao ra lệnh hủy bỏ tất cả các chuyến đi họp hành ở nước ngoài của tất cả các quan chức kể cả Bộ trưởng Ngoai giao Pompeo. - Bộ quốc phòng tăng cường Vệ binh Quốc Gia từ 15.000 lên 25.000 để bảo vệ Washington DC trong ngày 20/1. -Khu vực vùng trời DC bị cấm hoàn toàn. Tất cả mọi đường thoát của tội phạm đã được bít kín ! Không khí đã đến hồi nghẹt thở ! Trần Ngọc Giàu
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from Gaichongcong

( theo Hà Ninh )

18 views · Jan 13th

( theo Hà Ninh )

11 views · Jan 13th

( theo Hà Ninh )

22 views · Jan 13th

More from Gaichongcong

( theo Hà Ninh )

18 views · Jan 13th

( theo Hà Ninh )

11 views · Jan 13th

( theo Hà Ninh )

22 views · Jan 13th