อากาศหนาวๆยิ่งคิดถึงเธอ :)
thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from เด่กอ้วงของเธอ

ถ้าตามความคิดเรา แต้มบุญเป็นแค่สิ่งสมมติ สาระสำคัญของการทำบุญใดๆคือความสบายใจที่ทำให้ใจเป็นสุข
อันนี้สงสัยจริงจัง คือเอสเกิดมาคือเดบิวมาด้วย พุทธ ซึ้งพุทธที่เอสเดบิวมาเนี้ยตอนลงทะเบียนเป็นพุทธไทยปกติ แต่บ้านดันเป็นจีนไง เวลาขึ้นสเตจก้อไหว้หมด นาจา ไฉ่ชิงเอี๊ยะ เง็กเซียนและใช่ เอสเข้าวัดไหว้พระปกติด้วย เวลาสวดมนต์มีบ้างที่ออกเสียงผิด งี้แต้มบุญเอสจะขึ้นฝั่งไหนอ่ะ แบบฝั่งจีนหรือฝั่งไทยหรือเค้าเป็นดาต้าเดียวกัน แล้วเอสไปโบถส์พระคริสบ่อยมากเลยหยอดตู้บริจาคบ้างงี้เอสได้แต้มบุญไหม หรือวัดแขกพระคเนศเค้าอยู่บนเซริฟ์เดียวกันไหม สงสัยจริงจัง จะต้องย้ายไปค่ายไหนไหม กลัวตกนรกจริงจัง #สงสัย
18 views · Jan 13th

More from เด่กอ้วงของเธอ

ถ้าตามความคิดเรา แต้มบุญเป็นแค่สิ่งสมมติ สาระสำคัญของการทำบุญใดๆคือความสบายใจที่ทำให้ใจเป็นสุข
อันนี้สงสัยจริงจัง คือเอสเกิดมาคือเดบิวมาด้วย พุทธ ซึ้งพุทธที่เอสเดบิวมาเนี้ยตอนลงทะเบียนเป็นพุทธไทยปกติ แต่บ้านดันเป็นจีนไง เวลาขึ้นสเตจก้อไหว้หมด นาจา ไฉ่ชิงเอี๊ยะ เง็กเซียนและใช่ เอสเข้าวัดไหว้พระปกติด้วย เวลาสวดมนต์มีบ้างที่ออกเสียงผิด งี้แต้มบุญเอสจะขึ้นฝั่งไหนอ่ะ แบบฝั่งจีนหรือฝั่งไทยหรือเค้าเป็นดาต้าเดียวกัน แล้วเอสไปโบถส์พระคริสบ่อยมากเลยหยอดตู้บริจาคบ้างงี้เอสได้แต้มบุญไหม หรือวัดแขกพระคเนศเค้าอยู่บนเซริฟ์เดียวกันไหม สงสัยจริงจัง จะต้องย้ายไปค่ายไหนไหม กลัวตกนรกจริงจัง #สงสัย
18 views · Jan 13th