ทำได้เพียงคิดถึงอยู่ข้างเดียว โดยที่เขาไม่เคยรับรู้เลย ....หมายถึงแมวเลยค่ะ กลับไปก็คงจำพี่ไม่ได้แล้ว คิดถึงขนอุ่น ๆ ที่เคยกอด😭
thumb_up5thumb_downchat_bubble