( theo Khang Phuc )

Nhà Trắng bất ngờ giải mật các tài liệu mật của chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương 2018 Theo nguyên tắc thì 30 năm sau mới được giải mật, không hiểu lý do gì. Cũng có thể là nhá hàng để giải mật những cái quan trọng hơn. Tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia Robert C. O'Brien Hôm nay, Nhà Trắng đang công bố Khung chiến lược của Hoa Kỳ mới được giải mật ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong 3 năm qua, tài liệu này đã cung cấp hướng dẫn chiến lược tổng thể để thực hiện Chiến lược An ninh Quốc gia 2017 trong khu vực kinh tế và đông dân nhất thế giới. Được phê duyệt vào tháng 2 năm 2018 để triển khai trên khắp các phòng ban và cơ quan của Chi nhánh Điều hành, tài liệu đang được phát hành để truyền đạt cho người dân Hoa Kỳ và các đồng minh và đối tác của chúng tôi, cam kết lâu dài của Hoa Kỳ trong việc giữ cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cửa lâu dài vào tương lai.

thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from Gaichongcong

( theo Khang Phuc )

25 views · Jan 13th

( theo Sam Luong )

16 views · Jan 13th

( theo Sam Luong )

14 views · Jan 13th

More from Gaichongcong

( theo Khang Phuc )

25 views · Jan 13th

( theo Sam Luong )

16 views · Jan 13th

( theo Sam Luong )

14 views · Jan 13th