อาบจริงไม่นาน แต่กว่าจะตัดใจอาบได้นี่เป็นชั่วโมงเลยนะ 😆

thumb_up13thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ด้วยพระบารมี 🙊

341 views · Jan 13th

อันนี้ไม่ต้องแบนก็ได้ เพราะเพิ่งรู้ว่ามีช่องนี้ด้วย 😁

38 views · Jan 13th

😑😑😑

43 views · Jan 13th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ด้วยพระบารมี 🙊

341 views · Jan 13th

อันนี้ไม่ต้องแบนก็ได้ เพราะเพิ่งรู้ว่ามีช่องนี้ด้วย 😁

38 views · Jan 13th

😑😑😑

43 views · Jan 13th