( theo Sam Luong )

Bắc Kinh đã đạt được điều mà Nga hằng mong ước đó là xé toạc cấu trúc của EU, giúp kinh tế Đức và Pháp giành được nhiều lợi ích hơn các nước thành viên EU khác. Và Merkel + Macron sẽ trở thành tội đồ của liên minh châu Âu.

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from Gaichongcong

( theo Sam Luong )

14 views · Jan 13th

( theo Sam Luong )

15 views · Jan 13th

( theo Sam Luong )

19 views · Jan 13th

More from Gaichongcong

( theo Sam Luong )

14 views · Jan 13th

( theo Sam Luong )

15 views · Jan 13th

( theo Sam Luong )

19 views · Jan 13th