ดูไม่น่าเป็นไร เพราะคนทำคลิปด้วยการแสดงก็มี แต่ถ้าครูทำกับเด็กนะคะ //กำหมัด ครั้งหน้าอย่าลืมปิดแจ้งเตือน =_=

thumb_up8thumb_downchat_bubble

More from หน่อง🕳🍃🦋

คณะกรรมสมานฉันท์ไม่ต้องตั้งก็ได้นะ แค่มองหน้ากันก็รู้แล้วว่ามึงสมานฉันท์กันแน่ พวกเดียวกันทั้งนั้น ประวัติเลิศทุกตัว

22 views · Jan 13th
น้องไผ่ดาวดินเหมือนถูกเลี้ยงถูกสอนให้รักความยุติธรรมมาตั้งแต่เล็กๆ ต้นแบบที่ดีที่สุดคือพ่อกับแม่ มีความเป็นผู้นำทางความคิดเป็นนักต่อสู้แห่งยุคคนหนึ่ง
71 views · Jan 13th

More from หน่อง🕳🍃🦋

คณะกรรมสมานฉันท์ไม่ต้องตั้งก็ได้นะ แค่มองหน้ากันก็รู้แล้วว่ามึงสมานฉันท์กันแน่ พวกเดียวกันทั้งนั้น ประวัติเลิศทุกตัว

22 views · Jan 13th
น้องไผ่ดาวดินเหมือนถูกเลี้ยงถูกสอนให้รักความยุติธรรมมาตั้งแต่เล็กๆ ต้นแบบที่ดีที่สุดคือพ่อกับแม่ มีความเป็นผู้นำทางความคิดเป็นนักต่อสู้แห่งยุคคนหนึ่ง
71 views · Jan 13th