EFEKT CANTILLONA Nieoficjalnie: lockdown ma zostać przedłużony do kwietnia. Na całym świecie trwa bezprecedensowy transfer dobrobytu z klasy średniej do klas uprzywilejowanych. Docelowo będzie dwóch głównych pracodawców: rządy i wielkie korporacje. Starzy giełdowi wyjadacze wiedzą, że w czasach kryzysu „cash is king”. Kto ma hajs, ten wchodzi do gry w odpowiednim momencie i za bezcen wykupuje upadające przedsiębiorstwa i strategiczne aktywa. A kto ma dzisiaj hajs? Dużo hajsu? Ano głównie „kantylioniści”, czyli ci, którzy mają dostęp „poza kolejnością” i „bez żadnego trybu” do strumienia darmowych pieniędzy z banków centralnych, zerowych stóp procentowych i „nieprzebranych zasobów gotówki”. Polecam poczytać o „efekcie Cantillona”: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Efekt_Cantillona /kamil/

thumb_up13thumb_downchat_bubble4