แง้ ทำใจขาย ETH ไม่ลง
thumb_up5thumb_downchat_bubble4

More from พี่หมา

เดี๋ยวปั๊ด ทุ่มด้วยโพเดี้ยม
จงบอกสิ่งที่นายกคนปัจจุบันทำสำเร็จในเวลา6-7ปีที่ผ่านมา ....นึกยังไงก็ไม่ออก....
19 views · Jan 13th
ทักษิณทำมาแล้ว มึงไปอยู่ไหนมา ยุคนั้นยาบ้าแพงเหี้ยๆ

อย่างแรก คือ มึงออกไปก่อนตู่ ถ้าแก้ไม่ได้ มึงลองให้คนอื่นทำก่อน

23 views · Jan 13th
MINDS+
55555555555555555
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

เวลาเอสพาไปเดินทำไม่มีแรง ตุ้ยบ้าง เหนื่อยบ้าง พอพ่อไปด้วยดีดเหมือนห�

16 views · Jan 13th

More from พี่หมา

เดี๋ยวปั๊ด ทุ่มด้วยโพเดี้ยม
จงบอกสิ่งที่นายกคนปัจจุบันทำสำเร็จในเวลา6-7ปีที่ผ่านมา ....นึกยังไงก็ไม่ออก....
19 views · Jan 13th
ทักษิณทำมาแล้ว มึงไปอยู่ไหนมา ยุคนั้นยาบ้าแพงเหี้ยๆ

อย่างแรก คือ มึงออกไปก่อนตู่ ถ้าแก้ไม่ได้ มึงลองให้คนอื่นทำก่อน

23 views · Jan 13th
MINDS+
55555555555555555
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

เวลาเอสพาไปเดินทำไม่มีแรง ตุ้ยบ้าง เหนื่อยบ้าง พอพ่อไปด้วยดีดเหมือนห�

16 views · Jan 13th