เอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานให้คนอื่นโง่เหมือนตัวเองนิ!!! แต่ละคำพูด กูงึดอิตู่จริงๆ
thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!

More from นุเบื่อโควิด มาอีกรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มีผัวว!!!