ที่จามๆนี่แพ้อากาศ แพ้ฝุ่น หรือแพ้ความน่ารักของคุณน้าา 🤣
thumb_up5thumb_downchat_bubble