แต่ให้มั่นใจว่ามีปัญญาใช้คืน และ งอกเงยในอนาคตนะแจ๊ะ #mindsth #thailand #เศรษฐกิจพอเพียง
thumb_up7thumb_downchat_bubble1

More from พี่หมา

เอ้ยได้ 5 อันทุกคนไม่ใช่ก่อ
ตอนนี้อนุญาตให้ติด # ได้อันเดียว มายด์พลัส ติด # ได้กี่อันครับ #Thailand
22 views · Jan 13th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

การก่อหนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเสมอไป

25 views · Jan 13th

More from พี่หมา

เอ้ยได้ 5 อันทุกคนไม่ใช่ก่อ
ตอนนี้อนุญาตให้ติด # ได้อันเดียว มายด์พลัส ติด # ได้กี่อันครับ #Thailand
22 views · Jan 13th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

การก่อหนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเสมอไป

25 views · Jan 13th