ทุกคนว่าพี่ชายนางจะตีนางจนขาหักจิงเหรอ เราว่าเปนไปไม่ได้ ถ้าแตกคอกันถึงขนาดไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้แล้ว แต่ถ้าเปนจิงก้อดี เราอยากเหนพวกนางฆ่ากันเอง

thumb_up10thumb_downchat_bubble1

More from EggTart

อวยยศพระสนมสินะ อีแบบนี้ฮองเฮาใกล้จะตกกระป๋องไหมเนี่ย
การสถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ กำลังจะเป็นไปอย่างราบรื่น และจะมีประกาศในเร็ววันนี้ https://t.me/democracythailand
17 views · Jan 13th

กะเพรานายใช่ไหม?

32 views · Jan 13th

More from EggTart

อวยยศพระสนมสินะ อีแบบนี้ฮองเฮาใกล้จะตกกระป๋องไหมเนี่ย
การสถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ กำลังจะเป็นไปอย่างราบรื่น และจะมีประกาศในเร็ววันนี้ https://t.me/democracythailand
17 views · Jan 13th

กะเพรานายใช่ไหม?

32 views · Jan 13th