แต่งไปแต่งมา เมียพระเอกเหี้ยจังวะ เป็นตัวละครที่แม่งเกลียดที่สุดเลยอีเหี้ย! คนแต่งเกลียดเองขนาดนี้ คนอ่านแม่งต้องเกลียดเหมือนกันแหละเนอะดูออก 😌👌👌
thumb_up6thumb_downchat_bubble1