น้องไผ่ดาวดินเหมือนถูกเลี้ยงถูกสอนให้รักความยุติธรรมมาตั้งแต่เล็กๆ ต้นแบบที่ดีที่สุดคือพ่อกับแม่ มีความเป็นผู้นำทางความคิดเป็นนักต่อสู้แห่งยุคคนหนึ่ง
thumb_up14thumb_downchat_bubble

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง

ความพอดี=ห่มผ้าเปิดพัดลม
ใส่เสื้อกันหนาว = ร้อน ถอดเสื้อกันหนาว = เย็นเกิน นั่งในร่ม = หนาว นั่งตากแดด = ร้อน #MindsTH #Thailand
16 views · Jan 13th

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง

ความพอดี=ห่มผ้าเปิดพัดลม
ใส่เสื้อกันหนาว = ร้อน ถอดเสื้อกันหนาว = เย็นเกิน นั่งในร่ม = หนาว นั่งตากแดด = ร้อน #MindsTH #Thailand
16 views · Jan 13th