ยังรับรู้รสโจ๊กใส่ไข่ได้กุยังไม่ติดโควิด แค่จะขี้แตกตายเพราะเชื้อราเท่านั้นแหละ สบายใจขึ้นเยอะ
thumb_up11thumb_downchat_bubble