แถวนี้แม่งเถื่อนจริงๆ จนท.พกปืนไว้ยิงราษฎร อีเหี้ย จะย้อนยุคไปแบบคาวบอยเลยมั้ย มึงพกปืนได้กุก็พกปืนได้
thumb_up10thumb_downchat_bubble3