ให้คณะร้าบานลองก่อนเลย

thumb_up6thumb_downchat_bubble2

More from Superrich 168

repeat
37 views

‘ชำนาญ’ ลั่น ‘คณะก้าวหน้า’ ลงสู้สนามท้องถิ่นต่อ พร้อมเสมอไม่ว่ากติกาแบบไหน เมื่อวันที่ 13 มกราคม นายชำนาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น ระดับเทศบาลของคณะก้าวหน้า หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้จัดเลือกตั้ง และมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง ว่า ขณะนี้เรายังไม่ได้หารือกันในรายละเอียด ต้องรอการประชุมร่วมกันในวันที่ 14 มกราคมนี้ ซึ่งจะหารือเรื่องการปรับแผน การถอดบทเรียน และวิเคราะห์ผลดีผลเสีย ที่ผ่านมาคณะก้าวหน้าก็เตรียมความพร้อมเลือกตั้งเทศบาลอยู่แล้ว ดังนั้น ไม่ว่ากติกาจะเป็นอย่างไร คณะก้าวหน้าพร้อมเสมอ มติชนออนไลน์ วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 https://www.matichon.co.th/politics/news_2526776 #thailand #mindsth

37 views · Jan 13th
MINDS+
ขิงๆๆๆๆๆ
MINDS+
Only Minds+ users can see this post
16 views · Jan 13th

More from Superrich 168

repeat
37 views

‘ชำนาญ’ ลั่น ‘คณะก้าวหน้า’ ลงสู้สนามท้องถิ่นต่อ พร้อมเสมอไม่ว่ากติกาแบบไหน เมื่อวันที่ 13 มกราคม นายชำนาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น ระดับเทศบาลของคณะก้าวหน้า หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้จัดเลือกตั้ง และมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง ว่า ขณะนี้เรายังไม่ได้หารือกันในรายละเอียด ต้องรอการประชุมร่วมกันในวันที่ 14 มกราคมนี้ ซึ่งจะหารือเรื่องการปรับแผน การถอดบทเรียน และวิเคราะห์ผลดีผลเสีย ที่ผ่านมาคณะก้าวหน้าก็เตรียมความพร้อมเลือกตั้งเทศบาลอยู่แล้ว ดังนั้น ไม่ว่ากติกาจะเป็นอย่างไร คณะก้าวหน้าพร้อมเสมอ มติชนออนไลน์ วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 https://www.matichon.co.th/politics/news_2526776 #thailand #mindsth

37 views · Jan 13th
MINDS+
ขิงๆๆๆๆๆ
MINDS+
Only Minds+ users can see this post
16 views · Jan 13th