จากกรณีเหมืองเเร่เลย ผมสนับสนุนให้ปชช.ควรมีสิทธิ์ถือครองอาวุธชนิดปลย. (ปืนเล็กยาว) ได้ด้วย
thumb_up10thumb_downchat_bubble2

More from 15 years after this time, vote me for president. OwO

เองบังอาจว่าไทยว่าเปฺ็นถังขยะอ่อ 55555555555555555555

14 views · Jan 12th

อย่าโฆษณาเยอะปายน่า นี่ก็เป็น1ในการละลายงบเช่นกัน

32 views · Jan 12th

More from 15 years after this time, vote me for president. OwO

เองบังอาจว่าไทยว่าเปฺ็นถังขยะอ่อ 55555555555555555555

14 views · Jan 12th

อย่าโฆษณาเยอะปายน่า นี่ก็เป็น1ในการละลายงบเช่นกัน

32 views · Jan 12th