อันนี้กันโควิดได้ แต่กันด้วงไม่ได้ 😉

#thailand

thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ประเทศที่มีรัฐบาลเป็นภาระของประชาชน

79 views · Jan 13th

เลือกตั้งมาเหรอ นึกว่าเข้ามาเพราะบัตรเขย่ง+สว. 😏

42 views · Jan 13th

another cruelty of one china policy 😢

77 views · Jan 13th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ประเทศที่มีรัฐบาลเป็นภาระของประชาชน

79 views · Jan 13th

เลือกตั้งมาเหรอ นึกว่าเข้ามาเพราะบัตรเขย่ง+สว. 😏

42 views · Jan 13th

another cruelty of one china policy 😢

77 views · Jan 13th