รู้สึกว่าบริษัทจีนที่พยายามจะซ่อนรูป ทำเป็นเอเจนซี่อินเตอร์ แต่สไตย์การทำงานยังไงก็เอเชี่ยเอเชีย ซ่อนไม่มิด เก็บไม่อยู่ ประสานงานภายในองค์กรกันให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยมาว่าจ้างคนนอก...เบื่อ #ชีวิตที่เลือกไม่ได้
thumb_up7thumb_downchat_bubble