ทุบหาป้อคิงหยัง

thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from พี่หมา

repeat
16 views
ในที่สุดก็มาถึงวันนี้ Steve Jobs บอกเอาไว้แล้วตั้งแต่ปี 2010 เกือบ 11 ปีผ่านไป ในที่สุด Adobe ก็ block Flash เสียที เก่งมาก ดีงามมาก ขอบคุณ #iamSK #Minds #MindsTH . https://www.macrumors.com/2021/01/12/adobe-flash-era-is-officially-over/
16 views · Jan 13th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

แนวทางใหม่ในการทำอาหาร ใครลองหน่อยไหม เอสอยากรู้ #ตบไก่ให้สุก

46 views · Jan 13th

More from พี่หมา

repeat
16 views
ในที่สุดก็มาถึงวันนี้ Steve Jobs บอกเอาไว้แล้วตั้งแต่ปี 2010 เกือบ 11 ปีผ่านไป ในที่สุด Adobe ก็ block Flash เสียที เก่งมาก ดีงามมาก ขอบคุณ #iamSK #Minds #MindsTH . https://www.macrumors.com/2021/01/12/adobe-flash-era-is-officially-over/
16 views · Jan 13th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

แนวทางใหม่ในการทำอาหาร ใครลองหน่อยไหม เอสอยากรู้ #ตบไก่ให้สุก

46 views · Jan 13th