ประชาชนพึ่งประชาชน เพราะจนท.รัฐรังแกประชาชน พวกมึงไม่ไปเป็นมหาโจรกันไปเลยล่ะ เกาะเครื่องแบบกินเงินภาษีกันอยู่ได้
thumb_up14thumb_downchat_bubble2