More from พี่หมา

MINDS+
แง้ววววว
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

มนุดมึงจงฟัง

9 views · Jan 13th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

หนีไปอีกตัวละ

11 views · Jan 13th
ถ้าคิดจะช่วยประชาชนจริงๆอะ ข้อมูลก็มี ก็โอนแจกไปสิ ให้แย่งกันเหมือนไปขอส่วนบุญ การบริหารเฮงซวยว่ะ
30 views · Jan 13th

More from พี่หมา

MINDS+
แง้ววววว
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

มนุดมึงจงฟัง

9 views · Jan 13th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

หนีไปอีกตัวละ

11 views · Jan 13th
ถ้าคิดจะช่วยประชาชนจริงๆอะ ข้อมูลก็มี ก็โอนแจกไปสิ ให้แย่งกันเหมือนไปขอส่วนบุญ การบริหารเฮงซวยว่ะ
30 views · Jan 13th