แปลได้ว่าอาจมีการทุจริตจริง

#thailand

thumb_up9thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ถ้าใช้น้อยก็อดเป็นนายกสิคะ 😉

26 views · Jan 13th

ไทยชนะ-->หมอชนะ-->เราชนะ------>หายนะที่แท้จริง

32 views · Jan 13th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ถ้าใช้น้อยก็อดเป็นนายกสิคะ 😉

26 views · Jan 13th

ไทยชนะ-->หมอชนะ-->เราชนะ------>หายนะที่แท้จริง

32 views · Jan 13th