ถ้าใช้น้อยก็อดเป็นนายกสิคะ 😉

#thailand

thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ไทยชนะ-->หมอชนะ-->เราชนะ------>หายนะที่แท้จริง

32 views · Jan 13th

ไม่ได้โง่ แต่ระยำ 👣

44 views · Jan 13th

อีจีนมันยังไม่ยอมฉีดของตัวเองเลย 😏

36 views · Jan 13th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ไทยชนะ-->หมอชนะ-->เราชนะ------>หายนะที่แท้จริง

32 views · Jan 13th

ไม่ได้โง่ แต่ระยำ 👣

44 views · Jan 13th

อีจีนมันยังไม่ยอมฉีดของตัวเองเลย 😏

36 views · Jan 13th