ไทยชนะ-->หมอชนะ-->เราชนะ------>หายนะที่แท้จริง

#thailand

thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ไม่ได้โง่ แต่ระยำ 👣

44 views · Jan 13th

อีจีนมันยังไม่ยอมฉีดของตัวเองเลย 😏

36 views · Jan 13th

ทุกคนชงกาแฟเองได้ค่ะโกโก้ 😏

49 views · Jan 13th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ไม่ได้โง่ แต่ระยำ 👣

44 views · Jan 13th

อีจีนมันยังไม่ยอมฉีดของตัวเองเลย 😏

36 views · Jan 13th

ทุกคนชงกาแฟเองได้ค่ะโกโก้ 😏

49 views · Jan 13th