อีจีนมันยังไม่ยอมฉีดของตัวเองเลย 😏

#thailand

thumb_up9thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ทุกคนชงกาแฟเองได้ค่ะโกโก้ 😏

49 views · Jan 13th

อากาศดีแต่ฝุ่นฟุ้งเลย 😓

29 views · Jan 13th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ทุกคนชงกาแฟเองได้ค่ะโกโก้ 😏

49 views · Jan 13th

อากาศดีแต่ฝุ่นฟุ้งเลย 😓

29 views · Jan 13th