เปิด 5 มาตรการเยียวยาโควิด-19 จากรัฐบาล ลดค่าน้ำ ค่าไฟ เพิ่มสิทธิคนละครึ่ง แจกคนละ 7 พันบาท พักหนี้บางส่วน ลดภาษีที่ดิน Cr.ภาพ ธกส.

thumb_up1thumb_downchat_bubble

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

ด้านซ้ายนั้นพิมรี่พายติด 500,000 บาท ได้โซล่าเซลล์ ทีวีแอลอีดีและแปลงผัก ส่วนด้านขวาของ กศน.อมก๋อยนั่นนนน ติด 45 ล้านบาท เครดิตภาพ AmarinNews

21 views · Jan 13th

สิ่งที่ไม่ค่อยจะได้ยินจากประยุทธ์ จันทรโอชาแล้วคือคำพูดที่ว่า "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" จะได้ยินแค่ประชาชนต้องช่วยกัน ประชาชนต้องรับผิดชอบร่วมกันและแล้วยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีก็คือการทำ PR ของรัฐบาล Cr.📷 มติชนออนไลน์

51 views · Jan 12th

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

ด้านซ้ายนั้นพิมรี่พายติด 500,000 บาท ได้โซล่าเซลล์ ทีวีแอลอีดีและแปลงผัก ส่วนด้านขวาของ กศน.อมก๋อยนั่นนนน ติด 45 ล้านบาท เครดิตภาพ AmarinNews

21 views · Jan 13th

สิ่งที่ไม่ค่อยจะได้ยินจากประยุทธ์ จันทรโอชาแล้วคือคำพูดที่ว่า "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" จะได้ยินแค่ประชาชนต้องช่วยกัน ประชาชนต้องรับผิดชอบร่วมกันและแล้วยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีก็คือการทำ PR ของรัฐบาล Cr.📷 มติชนออนไลน์

51 views · Jan 12th